Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W Polsce wszystko jest obrzydliwe.
— moja mama
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaEtien Etien
5401 c195 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaEtien Etien
7603 3c3d 390
Reposted fromtoogay toogay viaMrKnowitall MrKnowitall
4664 44dd 390
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viaskizzo skizzo
7322 2406 390
Reposted frompiehus piehus viaoski oski
5156 53f8 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viahepi hepi
6071 8529 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialikearollingstone likearollingstone
2756 0004 390
Marie Skłodowska-Curie and Albert Einstein.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapuszka puszka
4497 73ac 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapleassure pleassure
8781 dee8 390
Reposted fromvolldost volldost viaSzavislav Szavislav
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaserenite serenite
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viahumane humane
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viazwariowalam zwariowalam
La cama tiene dos metros pero la vida es más larga.
— Muñeca brava
4536 349a 390
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viapesymista pesymista
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl