Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Kowloon walled city the most densely populated area to ever exist

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Kowloon walled city the most densely populated area to ever exist 14:52 24.01.2015, Maxx, amazing, World Of Technology Kowloon walled city: the most densely populated area to ever exist. 3.2 million people per square mile.

Reposted fromlockes lockes viaTehawanka Tehawanka
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromSTYLTE STYLTE viavaka vaka
0528 b141 390
What's your address?
Reposted fromvolldost volldost viastraycat straycat
4555 a4fb 390
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viahappykokeshi happykokeshi
0157 be26 390
Reposted fromamberwaves amberwaves viafranklymydear franklymydear
5113 54d3 390
Reposted fromkyte kyte viafionaandcake fionaandcake
0401 d51f 390
Reposted fromsoupopera soupopera viaPsaiko Psaiko
4989 9c9e 390

celticpyro:

sixpenceee:

This fake brain actually has the same consistency as the real deal. So now you know how concussions happen! 

All my datafiles…contained in jelly…

Reposted fromGeekyMushroom GeekyMushroom viaadremdico adremdico
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
3388 ee31 390
9801 678d 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viasober sober
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaecrivain ecrivain
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagoszko goszko
0556 874f 390
Reposted fromkombinat kombinat viakitana kitana
1793 7cce 390

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viagogullo77 gogullo77
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viakitana kitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl